O nás: DFS Valášek z Kozlovic

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR VALÁŠEK Z KOZLOVIC

Soubor při své práci navázal na tradice lidové kultury v našem kraji, oblasti moravskoslezských Beskyd. Založili jej roku 1982 manželé Krpcovi, dlouholetí tanečníci (a také spoluzakladatelé) souboru Valašský vojvoda. Valášek dnes organizačně vede Věra Valíčková a Petra Prašivková. O uměleckou stránku a  choreografii se starají Sandra Wesleyová a Veronika Fizková. V současnosti působí ve Valášku okolo 70 dětí vč. dvou cimbálových muzik.

Tradiční písňové sbírky (F. Sušil, F. Bartoš, L. Janáček…) a poměrně rozsáhlé sběry z okolí Kozlovic nám poskytují základní repertoár – písně, tance a zvyky, které se snažíme citlivě umělecky zpracovávat pro naše nejmenší talenty. Jedním z nejvýznamnějších pramenů jsou sběry Vincence Sochy ze Lhotky, kde probíhají každoročně známé Sochovy národopisné slavnosti s mezinárodní účastí.

Během své dlouholeté činností soubor vystupoval na mnoha folklorních slavnostech a festivalech doma i v zahraničí, natáčel pro Českou televizi a Český rozhlas Ostrava. Za všechny úspěchy jmenujme „zlaté“ umístění v rámci soutěžního festivalu Visegrádské Vánoce (r. 2005) v Dolním Kubíně na Slovensku a v tomto roce také vystupoval s vánočním pásmem na Staroměstském náměstí v Praze.

K nejvýznamnějším událostem souborového života v posledních letech řadíme úspěchy valáškovských zpěváčků v soutěži dětských interpretů lidových písní – Zpěváček. V posledních 4 ročnících se každoročně umísťují zástupci Valášku v nejlepší desítce celorepublikového finále. Důkazem toho, že se o našich zpěváčcích hovoří ve folklorním světě pouze kladně a že je o ně zájem, je zajisté pozvání Sáry Kokešové a Anežky Tabachové do Brna, kde obě děvčata dostala možnost natočit si studiově dvě písně s profesionálním hudebním tělesem BROLNem (Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů).

Také se můžeme pochlubit dvojnásobným stříbrným Zpěváčkem 2011 a 2012 Sárou Kokešovou.

Každoročně se účastníme Dětské regionální přehlídky v Ostravě, kde v roce 2011 získala CM Valášek diplom za výborný hudební výkon a práci s dětským interpretem. (více viz. „Naše úspěchy“)

Mezi naše nejoblíbenější festivaly řadíme Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce pod Ondřejníkem, kde v roce 2011 poprvé zahrála i Malá muzička Valášku, vánoční festival Souznění, MFF Soláň nebo také Rožnovské slavnosti.

IMG_1380

Foto: Sochovy národopisné slavnosti 2012 (Koncert k 30. výročí založení souboru)

 

PŘÍPRAVKA DFS VALÁŠEK

Nejmladší děti od tří do šesti chodí do tzv. Přípravky, kde se formou her a říkanek učí základní taneční kroky a lidové písně.

Kontakt: Sandra Wesleyová, viz. „Kontakt“

.

Foto: Koncert DFS Valášek ke 30. výročí založení, 2012, foto: Filip Jakeš

 

VELKÝ VALÁŠEK

Děti starší šesti let navštěvují „Velký“ Valášek. Ten jsme v letošním roce (2013) z důvodu velkého zájmu rozdělili do dvou oddělení, která nacvičují samostatně dva dny v týdnu, a tudíž je nácvik efektivnější a přizpůsoben věku daného oddělení.

Kontakt: valasek-kozlovice@seznam.cz, Veronika Fizková – viz. „Kontakt“

DSC_7629 copy

Foto: Koncert DFS Valášek ke 30. výročí založení, 2012, foto: Filip Jakeš

 

CIMBÁLOVÁ MUZIČKA VALÁŠEK

Jak vlastně vznikla malá muzička Valášku?

První myšlenka a výrok „Je třeba založit novou muzičku“ zazněl ve Lhotce pod Ondřejníkem na Sochových národopisných slavnostech již v roce 2009. Poté započalo během celého roku 2010 aktivní hledání mladých muzikantů především z řad členů DFS Valášku. Dlouhou dobu se však nedařilo nalézt dostatek dětí hrajících na lidový nástroj. Až v červnu roku 2011 byla vytvořena první hrající sestava muzičky Valášku, která doprovodila Přípravku DFS Valášek 20. 8. 2011 právě na Sochových národopisných slavnostech ve Lhotce, kde o dva roky dříve zazněl návrh o založení nové kapely.

První sestava: Filip Krpec, Verča Toflová, Květka Raganová, Barča Raganová, Danka Rokytová, Ondra Trienkewitz.

Postupně byla muzička doplněna o další muzikanty: Filip Krpec, Verča Toflová, Květka Raganová, Barča Raganová, Danka Rokytová, Ondra Trienkiewitz, Klára Sochová, Anežka Tabachová, Anička Šmiřaková, Marie Fusková, Šimon Bajer.

Primášem cimbálové muzičky je Filip Krpec.

Hlavním úkolem muzičky Valášek, bylo doprovázet děti z nejmenšího oddílu souboru, tedy z přípravky.  Postupně se činnost muzičky rozrostla a nyní nehraje pouze s přípravkou, ale doprovází tanečníky z většího oddílu a vystupuje i samostatně. Muzička čerpá písně především z místních zdrojů. Hraje valašské písně a písně z lašsko-valašského pomezí.

V muzičce se děti zdokonalují ve hře na svůj nástroj, ale mají také možnost poznat a vyzkoušet si hru i na nástroje druhých. Muzička není pouze o muzice jako takové, ale také o spolupráci, schopnosti poslouchat se, pomáhat si, nalézt kompromis ve společné hře a především mít z hraní radost.

„Jak v muzičce, tak v celém souboru Valášek je hlavní náplní práce podporovat u dětí zájem o lidovou píseň, zvyky a tradice, které jsou nedílnou součástí nejen „folklórního“ života.“

NOVÉ ČLENY MUZIČKY PŘIJÍMÁME CELOROČNĚ A JSOU VÍTÁNÍ VŠICHNI, I TI, KTEŘÍ S HROU NA LIDOVÝ NÁSTROJ TEPRVE ZAČÍNAJÍ.

Kontakt: Pavla.Prasivkova@seznam.cz

Sochovky 2013 malá muzička

Foto: Sochovy národopisné slavnosti 2013

 

CIMBÁLOVÁ MUZIKA VALÁŠEK – „carevny“

CM Valášek z Kozlovic vznikla před více jak 10 lety, aby doprovázela tanečníky Dětského folklorního souboru Valášek. Ten již od roku 1982 působí v obci Kozlovice a při své práci navazuje na tradici lidové kultury v našem kraji, oblasti moravskoslezských Beskyd. Cimbálová muzika Valášek, která dnes k souboru neodmyslitelně patří, doprovází malé tanečníky při jejich vystoupeních, ale také hrává samostatně. Produkci CM je možné zaslechnout na narozeninových oslavách, svatbách, pohřbech, besedách u cimbálu, firemních večírcích a na dalších společenských setkáních.

Za zmínku také stojí velmi úspěšný červenec 2009, kdy se muzika zúčastnila 36. ročníku MFF v Gannat, Francie. Během dvanácti festivalových dnů muzika vystoupila po boku souborů z Ruska, Francie, Guatemaly, Kolumbie, Vanuatu, Pobřeží Slonoviny, Chile, Filipín a sklidila nejeden pozitivní ohlas za svůj hudební i vokální projev.

Dále muzika hrává na folklórních festivalech doma i v zahraničí, kde prezentuje regionální folklor navazující na kořeny Leoše Janáčka.

Tato CM hraje v čele s primáškou Gabrielou Petrovou. Organizační vedoucí je Petra Prašivková.

Cimbálová muzika Valášek „carevny“ je ryze dívčí kapelou, která se nyní podílí i na vedení Valášku, ať už v podobě organizace, choreografie, vokálních zkoušek či výchovy mladých muzikantů.

Kontakt: Prasivkova.Petra@seznam.cz, +420732568920.

SONY DSC

 Foto: Sochovy národopisné slavnosti 2012 (pořad Praménky stříbra)