ROK 2017

DFS = celý soubor vč.  malé muzičky (pokud není uvedeno jinak)

Přípravka vystupuje: na Sochových národop. slavnostech /3.sobota v srpnu/,  na Dni obce Kozlovice /1.týden v září/, na MFF Souznění v Kozlovicích /2. sobota v prosinci/.

CM = pouze velká cimbálová muzika (carevny)

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
7.7.  DFS – Sraz Lhot a Lehot, 15:00hod vystoupení ve Lhotce p. O.
26.8. DFS – Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce p.O. celý den

2.9. DFS – vystoupení Třanovice Dožínky – v jednání
9.9. DFS – Den obce Kozlovice

PROBĚHLÉ AKCE:

3.3. I. kolo Sedmihlásek Frenštát p.R. (A. Šmiřáková, E. Tabachová, Y.Rokyta, J.+M Fuskové, A. Závodná)

16.3. I. kolo Zpěváčka 2017 Ostrava (A+M Velcí, B +T Krčová, F. Muroň, M. Němcová, N. Stonavská)

1.4.  II. regionální kolo Zpěváčka Ostrava  (A.+M. Velký, B. Krčová, F. Muroň, M. Němcová, N. Stonavská)

17.4.  DFS (výběr tanečníků) – hotel Karolinka Soláň, kulturní program na lékařském kongrese, 20:15-21:00hod.
21.4. malá muzička + Přípravka – Vítání občánků sál OÚ Kozlovice 16:30hod
22.-23.4. DFS – Soustředění velkého Valášku + muzičky (od 8:30 hod sobota do neděle 12:00hod), sál OÚ Kozlovice
23.4. II. kolo Zpěváček Valašska, Valašské Klobouky (Yannick Rokyta, Anička Šmiřáková, náhradník Ema Tabachová)

14.5. Matěj Velký, Yannick Rokyta – Zpěváček – moravské zemské kolo, Valašské meziříčí
26. 5.  malá muzička – Setkání muzik valašského království ve Frenštátu p. R.  odpoledne

31.5. DFS – krojovaná generálka na Výroční koncert, sál OÚ KOzlovice 10:00

10.6.  DFS – Výroční koncert Valášku v sále OÚ Kozlovice od 18:00hod – celý soubor, SLPT Valašský Vojovda, poté beseda u cimbálu s Pustkovou cimbálovou muzikou z Kozlovic

17.6. Děti a píseň – celorepublikové finále Zpěváčka 2017 v Kyjově (Matěj Velký)

17.6. MFF FM – v odpoledním pořadu dětských zpěváčků zazpívá i Amálka Velká z Valášku

24.6.  DFS – Strážnice 2017, Dětský sobotní pořad „U maminky“ 10:30-12:00hod